Τούλια Κεντημένα (με σχέδιο)Εξειδίκευση Αναζήτησης


Τούλι Κεντημένο - ΝοROMVOS-KD - Εκρού

Τούλι Κεντημένο - ΝοROMVOS-KD - Εκρού

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο Εκρού (8387/v106)

Τούλι Κεντημένο Εκρού (8387/v106)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα ή ακόμη και μονό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμα  δεν τσαλακών..

12,00€

Τούλι Κεντημένο Εκρού - Crystalize Line Νο8085/202

Τούλι Κεντημένο Εκρού - Crystalize Line Νο8085/202

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο Λαχούρι Πυκνό Νο9429/SANAL Του Πάγου

Τούλι Κεντημένο Λαχούρι Πυκνό Νο9429/SANAL Του Πάγου

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

12,00€

Τούλι Κεντημένο με Μοτίβο - Μόκα Καφέ - Νο12F2122/V30

Τούλι Κεντημένο με Μοτίβο - Μόκα Καφέ - Νο12F2122/V30

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

18,00€

Τούλι Κεντημένο με Μοτίβο - Μπεζ Ανοιχτό - ΝοΒ12890/005

Τούλι Κεντημένο με Μοτίβο - Μπεζ Ανοιχτό - ΝοΒ12890/005

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

17,00€

Τούλι Κεντημένο με Μοτίβο - Ροζγκρί Ανοιχτό - ΝοΒ12890/004

Τούλι Κεντημένο με Μοτίβο - Ροζγκρί Ανοιχτό - ΝοΒ12890/004

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

17,00€

Τούλι Κεντημένο Μικρό Ανθάκι ΝοB13484-001(chr Line) Του Πάγου

Τούλι Κεντημένο Μικρό Ανθάκι ΝοB13484-001(chr Line) Του Πάγου

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο Μικρό Ανθάκι ΝοB13484-005(chr Line) Του Πάγου και Ροζ της Πούδρας (δίχρωμο)

Τούλι Κεντημένο Μικρό Ανθάκι ΝοB13484-005(chr Line) Του Πάγου και Ροζ της Πούδρας (δίχρωμο)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο Μικρό Ανθάκι ΝοB13484-006(chr Line) Του Πάγου και Μπεζ  (δίχρωμο)

Τούλι Κεντημένο Μικρό Ανθάκι ΝοB13484-006(chr Line) Του Πάγου και Μπεζ (δίχρωμο)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο Μικρό Ανθάκι ΝοB13484-007(chr Line) Του Πάγου και Γκρι (δίχρωμο)

Τούλι Κεντημένο Μικρό Ανθάκι ΝοB13484-007(chr Line) Του Πάγου και Γκρι (δίχρωμο)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο Μόκα Μπεζ - Νο8085/37

Τούλι Κεντημένο Μόκα Μπεζ - Νο8085/37

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο Μπεζ & Χρυσό - SP Line ΝοHAX-G3773

Τούλι Κεντημένο Μπεζ & Χρυσό - SP Line ΝοHAX-G3773

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο Νο8F2533-V16 Του Πάγου

Τούλι Κεντημένο Νο8F2533-V16 Του Πάγου

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/001 Του Πάγου

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/001 Του Πάγου

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/004 Μπεζ Μόκα Ανοιχτό

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/004 Μπεζ Μόκα Ανοιχτό

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/005 Ροζ της Πούδρας & Του Πάγου (Διχρωμία)

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/005 Ροζ της Πούδρας & Του Πάγου (Διχρωμία)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/006 Μπεζ & Του Πάγου (Διχρωμία)

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/006 Μπεζ & Του Πάγου (Διχρωμία)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/007 Γκρι & Του Πάγου (Διχρωμία)

Τούλι Κεντημένο ΝοB13483/007 Γκρι & Του Πάγου (Διχρωμία)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/001 Εκρού

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/001 Εκρού

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/002 Ροζ της Πούδρας & Εκρού φόντο

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/002 Ροζ της Πούδρας & Εκρού φόντο

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/003 Μπεζ Σκούρο & Εκρού φόντο

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/003 Μπεζ Σκούρο & Εκρού φόντο

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/004 Γκρί & Εκρού φόντο

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/004 Γκρί & Εκρού φόντο

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/005 Μπεζ Ανοιχτό & Εκρού φόντο

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/005 Μπεζ Ανοιχτό & Εκρού φόντο

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/006 Ροζ της Πούδρας (Δίχρωμο)

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/006 Ροζ της Πούδρας (Δίχρωμο)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/007 Μπεζ Σκούρο (Δίχρωμο)

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/007 Μπεζ Σκούρο (Δίχρωμο)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/008 Γκρι (Δίχρωμο)

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/008 Γκρι (Δίχρωμο)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/009 Μπεζ Ανοιχτό (Δίχρωμο)

Τούλι Κεντημένο ΝοB14754/009 Μπεζ Ανοιχτό (Δίχρωμο)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

15,00€

Τούλι Κεντημένο ΝοFG-G4085-gold Χρυσό

Τούλι Κεντημένο ΝοFG-G4085-gold Χρυσό

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα, για όσους θέλουν να είναι πιο πυκνό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμ..

14,00€

Τούλι Κεντημένο Πουά - Εκρού

Τούλι Κεντημένο Πουά - Εκρού

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα ή ακόμη και μονό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμα  δεν τσαλακών..

15,00€ 20,00€

Τούλι Κεντημένο Πουά - Μόκα Μπεζ

Τούλι Κεντημένο Πουά - Μόκα Μπεζ

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα ή ακόμη και μονό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμα  δεν τσαλακών..

15,00€ 20,00€

Τούλι Κεντημένο Χρυσό (8387/v645)

Τούλι Κεντημένο Χρυσό (8387/v645)

Πληροφορίες Υφάσματος: Το συγκεκριμένο ύφασμα, είναι ιδανικό κυρίως για κουρτίνα και πακέτο (ντουμπλαρισμένο με χοντρο ύφασμα ή ακόμη και μονό)Συσκότιση: Το συγκεκριμένο ύφασμα  δεν τσαλακών..

12,00€

Εμφάνιση 1 έως 32 από 32 (1 Σελ.)
Κουρτίνες
Υφάσματα
Συστήμετα Σκίασης
Παιδικό Δωμάτιο
Ξενοδοχείο / Εστιατόριο
Κουρτινόβεργες